Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Autor

Typ publikace
monografie

Datum vydání
9/2019

Počet stran
136

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7598-415-9

Autor v publikaci vychází jak z řady výzkumných teoretických poznatků pro oblast logistiky, dopravy a managementu, tak i ze zkušenosti v podnikové praxi v rámci segmentu nadnárodních korporací i malého a středního podnikání. Autor výzkumným bádáním analyzuje a diskutuje zejména empirická data pro jednotlivé tematické oblasti, kterými se v publikaci zabývá. Autorovy závěry doplňují výzkumné teorie, se kterými pracuje zejména při rešerši a specifikaci výzkumných otázek. Obsah a výstupy jednotlivých kapitol mohou být využity pro praktické pochopení řady dynamických souvislostí a jevů na trhu intermodální přepravy ze strany manažerské podnikové praxe, které je publikace také určena.

Tematicky a obsahově se autor v publikaci soustřeďuje na jasné vymezení terminologického aparátu. Zaměřuje se zejména na problematiku intermodální přepravy, jejího trhu, institucionálního rámce, relevantní procesy a dynamiku vztahů mezi tržními subjekty. Analyzuje řadu klíčových faktorů a determinantů, které ovlivňují trh intermodální přepravy v rámci daných technických, organizačních, ekonomických, geografických, institucionálních a legislativních podmínek. Z pohledu metodologie jsou vybraná témata jednotlivých kapitol zpracována při využití metod kvalitativního nebo kvantitativního výzkumu při aplikaci primárně teorií dopravy a dopravní geografie spolu s některými teoriemi managementu. S ohledem na fungování trhu intermodální přepravy autor zdůrazňuje úhel pohledu dopravců a zasílatelů.