Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ publikace
Řízení školy

Datum vydání
2/2023

Vazba
brožovaná

Počet stran
196

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7676-621-1

ISBN
978-80-7676-622-8

Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění nabízí možnosti konkrétní podpory žáků této cílové skupiny při vzdělávání ve školách a školských zařízeních v jednotlivých oblastech podpory, tak jak jsou definovány školskou legislativou. Cílem bylo vytvořit materiál k praktickému využití, a proto by kladen důraz především na praktickou stránku uplatňování podpůrných opatření v inkluzivním vzdělávání. Proto je ke každému podpůrnému opatření uveden alespoň jeden příklad.

V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají charakteristikou autistických poruch a vybraných psychických onemocnění. Deficity, které z nich vyplývají, mají větší či menší dopad do vzdělávání a ovlivňují, jakým způsobem ho žák zvládá.

Nejrozsáhlejší kapitolou Katalogu je kapitola věnující se popisu a uplatňování jednotlivých podpůrných opatření, která jsou zde nejen charakterizována, ale též doplněna konkrétními příklady z praxe, zejména ze základních škol, ale čtenář se může také setkat s příklady aplikování podpůrných opatření ve středních školách. V rámci podpory jednotlivých žáků je třeba vhodně kombinovat podpůrná opatření, která jsou realizována s finanční náročností, u této cílové slupiny jde zejména o personální podporu, v menší míře pak o pomůcky s podpůrnými opatřeními, která mohou být velmi efektivní a nestojí ani korunu. Jedná se především o změny v organizaci výuky, které pomáhají uvedeným žákům zvládnut vzdělávací proces i v případě  závažnějších deficitů, plynoucí ze základní diagnózy a přidružených dalších poruch a onemocnění. Jde především o problémy s organizací práce, s dodržováním pracovního postupu, organizace času a prostoru, zajištění předvídatelnosti apod.

Cílem katalogu podpůrných opatření nebylo vytvořit metodickou příručku a popsat metody a formy práce s cílovou skupinou, ale popsat praktické uplatňování podpůrných opatření, která jsou legislativně daná. Proto také za každou kapitolou je uveden seznam literatury a internetové odkazy, ze kterých lze čerpat odborné informace.

I když bude mít pedagog k dispozici Katalog podpůrných opatření, je i nadále důležité, aby mohl mít možnost konzultovat průběh uplatňování podpůrných opatření s pracovníky školských poradenských zařízení i se zákonnými zástupci žáků a sám se také v této oblasti vzdělával.

Související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.