Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Autor
Jana Barvíková a kolektiv

Typ publikace
Řízení školy

Datum vydání
2/2023

Vazba
brožovaná

Počet stran
160

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7676-623-5

ISBN
978-80-7676-624-2

Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení poskytuje informace o typech sluchových vad, možnostech jejich kompenzace, dopadu sluchového postižení do vzdělávacího procesu a nabízí učitelům spoustu užitečných rad a informací, jak mohou uzpůsobit a podpořit vzdělávání těchto žáků s ohledem na symptomatiku jejich postižení.

Úvod publikace se podrobněji zaměřuje na popis sluchových vad, který čtenáři pomůže lépe pochopit s jakými obtížemi se žáci s konkrétním typem postižením potýkají – zejména ve školním prostředí. Míra sluchového postižení se stala odrazovým můstkem pro stanovení stupně podpůrných opatření, proto je třeba nejdříve porozumět obtížím, které s sebou sluchové postižení v jednotlivých stupních nese.

Druhá část publikace čtenáře seznamuje se způsobem zařazování žáků se sluchovým postižením do jednotlivých stupňů podpůrných opatření. Míra sluchového postižení přitom nemůže být jediným kritériem pro zařazení žáka do konkrétního stupně PO, je pouze jakýmsi vodítkem. Důležité je posouzení samostatnosti a dosažených kompetencí – zejména v oblasti komunikace a osvojení jazykových kompetencí v jazyce českém.

Ve třetím díle publikace je kladen důraz na důležitou úlohu pedagogů a jejich diagnostiky v procesu nastavování podpůrných opatření. Podrobněji popisuje proces podpory v prvním stupni PO, a teprve, když nastavená podpora selhává, přistupuje se k diagnostice speciálněpedagogické v SPC pro sluchově postižené.

Nejdůležitější část publikace čtenáře seznamuje s jednotlivými podpůrnými opatřeními, jak je definuje vyhláška 27/20016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podpůrná opatření jsou popisována ve vztahu ke sluchovému postižení a míra podpory je specifikována  v jednotlivých stupních PO. Užitečné a inspirativní mohou být pro pedagogy ilustrativní příklady, kterých je v publikaci celá řada.

Abychom mohli správně nastavit podporu žákovi se sluchovým postižením, musíme nejdříve správně rozklíčovat obtíže, které vzhledem ke svému postižení žák má. Učitel je tím, kdo má v rukou možnosti uzpůsobit vzdělávání podle jeho potřeb. Autoři věří, že tato publikace přinese odpovědi na jejich otázky a pomůže jim se lépe zorientovat v dokumentech školských poradenských zařízení, které k jednotlivým žákům se SP do školy přicházejí.

Související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.