Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení a chování

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Typ publikace
Řízení školy

Datum vydání
3/2023

Vazba
brožovaná

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7676-625-9

ISBN
978-80-7676-626-6

 

Žáků se specifickými poruchami učení a chování je v populaci (na ZŠ i SŠ) poměrně velké množství a je důležité jim věnovat zvýšenou pozornost a pracovat s nimi tak, aby mohli uplatnit svůj potencionál a uspět nejen ve vzdělávání, ale perspektivně i v budoucím praktickém životě. Proto je třeba vytvořit při vzdělávání takové podmínky, aby tito žáci byli svou poruchou co nejméně hendikepováni.

Cílem této dílčí části katalogu je podat pedagogickým pracovníkům informace o jednotlivých druzích poruch a možnostech práce s nimi za využití konkrétních pracovních postupů, metod výuky, hodnocení, včetně možností reedukační péče a využití speciálních pomůcek.

Katalog PO – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení a chování uvádí charakteristiky jednotlivých druhů znevýhodnění, popisuje konkrétní projevy jednotlivých specifických poruch učení a chování včetně dopadu těchto poruch nejen na vzdělávání, ale i na běžný život. Zabývá se možnostmi pedagogické diagnostiky těchto žáků v rámci běžného vzdělávacího procesu a dalšími postupy vyplývajícími z této diagnostiky. V kapitolách věnovaných podpůrným opatřením podrobně specifikuje podpůrná opatření u jednotlivých druhů specifických poruch učení a chování a uvádí rovněž konkrétní možnosti jejich realizace ve vzdělávání. V závěru katalogu jsou uvedena doporučení na odbornou literaturu týkající se této problematiky, jsou uvedeny i možnosti využití speciálních pomůcek a programů podle jednotlivých druhů poruch.

První kapitola je věnována podrobné charakteristice jednotlivých specifických poruch učení a specifických poruch chování, příčinám a podkladům pro jejich vznik a rovněž i jejich typickým projevům. Prostor je věnován i kombinovaným specifickým poruchám.

Druhá kapitola katalogu je věnována konkrétním dopadům specifických poruch učení a chování nejen na vzdělávání, školní výkon žáků, ale i na jejich psychiku a jejich vývoj. Uvedeny jsou i dopady jednotlivých specifických poruch učení a chování na jejich každodenní, praktický život. Vše je ilustrováno na konkrétních příkladech z praxe.

Ve třetí kapitole katalogu naleznou čtenáři informace k možnostem pedagogické diagnostiky u žáků se specifickými poruchami učení a chování, kterou mohou provádět pedagogové v běžném vzdělávacím procesu při podezření na přítomnost těchto poruch. Tato diagnostika je pak základem pro další odbornou diagnostiku a umožňuje optimální nastavení zejména 1. stupně PO. Možnosti pedagogické diagnostiky jsou doplněny konkrétními příklady.

Čtvrtou kapitolu tvoří podrobný a rozsáhlý popis jednotlivých podpůrných opatření, která lze aplikovat u žáků se specifickými poruchami učení a chování. Jednotlivé možnosti aplikace PO jsou zpracovány dle druhů poruchy a doplněny konkrétními příklady z praxe. Popsány jsou i předměty speciálně pedagogické péče, včetně základních postupů reedukační péče u jednotlivých poruch, možnosti pedagogické intervence a personální podpory. Zmíněny jsou i možnosti spolupráce se zákonnými zástupci. Nedílnou součástí jsou i metody hodnocení a přístupu k žákům opět dle jednotlivých druhů specifických poruch. Uvedeny jsou i možnosti modifikace výukových metod, možnosti organizace výuky, úpravy obsahů a výstupů vzdělávání včetně příkladů pomůcek a pracovních materiálů.

Autorky věří, že nabídka a realizace konkrétních podpůrných opatření přispěje k tomu, aby žákům se specifickými poruchami učení a chování byla poskytnuta potřebná podpora a bude tak možné pozitivně ovlivnit nejen jejich úspěšnost ve vzdělávání, ale i jejich budoucí pracovní a osobní život.

Související produkty

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.