Novinka

Smlouva o péči o zdraví

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
ostatní

Datum vydání
4/2024

Vazba
brožovaná

Počet stran
188

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7676-938-0

Kniha poskytuje podrobnou a systematickou koncepci právní úpravy smlouvy o péči o zdraví. Je rozdělena do pěti kapitol.

První kapitola se zabývá historickým vývojem právní úpravy péče o zdraví od starověku do novodobé historie. Druhá kapitola je věnována základům smluvního práva vztahujícím se k uzavírání a plnění smlouvy o péči o zdraví, jakož i zániku smluvního závazku a možné odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti. V rámci této kapitoly je rovněž řešena otázka, jak dalece smlouva o péči o zdraví reflektuje základní zásady soukromého práva, jak dalece jsou na smlouvu o péči o zdraví aplikovány zásady ochrany slabší strany, zda je smlouvu o péči o zdraví možno považovat za institut spotřebitelského práva a jaké důsledky může mít porušení smlouvy jak ze strany poskytovatele, tak ze strany příkazce, resp. ošetřovaného.

Třetí kapitola se týká smlouvy o péči o zdraví v kontextu smluvního práva. Do této části je současně zahrnut výzkum ve formě anonymní ankety u jednotlivých poskytovatelů, který vedl k ověření praktického postupu při uzavírání smlouvy o péči o zdraví. Ve čtvrté kapitole jsou rozvedeny inspirační zdroje kontextu smlouvy o péči o zdraví a jejich recepce do občanského zákoníku. Tato kapitola je rozdělena na dvě části dle území, kdy se zabývá právní úpravou smlouvy o péči o zdraví v Nizozemském království a v kanadské provincii Québec. Z obou těchto právních řádů česká právní úprava vychází a otázkou je, zda tato recepce byla provedena dostatečně. Hlavním vědeckým problémem této části je prověření, zda při koncipování platné právní úpravy zákonodárce neopominul nějaké významné instituty zahraniční právní úpravy při jejím přejímání.

V poslední kapitole je analyzováno, jak dalece se v praxi naplnily cíle a účel zákonodárce zamýšlené při koncipování právní úpravy smlouvy o péči o zdraví, tedy teleologický výklad platné právní úpravy. Součástí je hodnocení, zda text zákonných ustanovení odpovídá deklarovaným cílům zákonodárce, zda je prostor pro dotváření práva judikaturou a jak na sporné otázky platné právní úpravy aktuální judikatura reaguje.