Teorie práva

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
klasická právnická díla

Datum vydání
3/2016

Vazba
pevná

Počet stran
420

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7552-000-5

Jako další z řady klasických právnických děl vychází Teorie práva od prof. Františka Weyra z roku 1936.

Osobnost a dílo Františka Weyra jsou neodmyslitelně spjaty s meziválečným Brnem. František Weyr se významně zasloužil o založení Masarykovy univerzity v Brně a v jejím rámci zejména o založení a rozvoj právnické fakulty, na níž přednášel ústavní právo a teorii práva a jejímž prvním děkanem se stal.

Význam jeho osobnosti a díla však Brno dalece překročil. Nejenže se zásadně podílel na sepsání první československé ústavy, ale především svými myšlenkami založil tzv. brněnskou školu právní teorie a soustředil kolem sebe řadu žáků a pokračovatelů. Brněnská škola právní teorie ve své době silně rezonovala s tzv. ryzí naukou právní vídeňského profesora Hanse Kelsena, s nímž Weyra pojilo také osobní přátelství. Dílo Teorie práva z roku 1936 je syntézou Weyrových teoretických úvah o právu a plynule tak navazuje na předchozí svazek řady Klasických právnických děl nejen přízní, ale i oborovou spojitostí s dílem Hanse Kelsena.

 

František Weyr patřil k nejoriginálnějším českým právním filosofům a právním teoretikům. Lze ho označit za mnohostranného právního myslitele renesančního ducha, který se zásadním způsobem přičinil o rozkvět české právní teorie a právní vědy. Weyrova právní teorie oslovila celou generaci právních vědců, kteří ji buď následovali, nebo se naopak vymezovali na její kritice.

Z předmluvy
prof. JUDr. PhDr. Miloše Večeři, CSc.,
katedra právní teorie  Právnické fakulty MU

 

Ve svém článku Několik poznámek k Weyrovu spisu „Teorie práva“ významný právní filosof Jaroslav Kallab píše: „… jest málo spisů tak naplněných myšlenkami jak filosofickými, tak právnickými, někdy zcela novými, někdy originelně formulovanými, vždy nabádajícími k dalšímu přemýšlení, jako tento spis, v němž Weyr shrnul výsledky aspoň dvaceti let své pilné a soustavné vědecké práce. Věda právní, zvlášť naše, bude se musiti v nejrůznějších svých odvětvích vždy znovu k tomuto spisu vraceti, třeba i jen proto, aby si ověřila a lépe vyzbrojila své učení odchylné.“

Reedice knihy Františka Weyra Teorie práva je významným přínosem pro českou právní vědu, neboť toto základní právně filosofické a právně teoretické dílo učiní přístupným české právnické i laické veřejnosti. Přispěje tak k oživení Weyrových myšlenek a nepochybně poskytne řadu nových podnětů k úvahám na dané téma.

Z recenze
JUDr. Renaty Rázkové,
asistentky soudce Ústavního soudu