O státu, právu a demokracii: výběr prací z let 1914-1938

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH


Vydavatel

Autor

Typ publikace
klasická právnická díla

Datum vydání
10/2015

Vazba
exkluzivní

Počet stran
464

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7478-918-2

Dílo Hanse Kelsena (1881–1973) vzbuzovalo ve své době velkou odezvu nejen v německy mluvících zemích, ale i v Československu, a to zejména díky tzv. brněnské škole právní teorie. Její stoupenci v čele s prof. Františkem Weyrem Kelsenovy statě překládali a zpřístupňovali československé odborné veřejnosti. Kelsenovy myšlenky tak ovlivnily československou právní vědu a právem patří v našich zemích mezi klasická právnická díla.

Předkládaná kniha je souborem všech Kelsenových děl, která v letech 1914­–1938 vyšla v češtině, a to buď knižně, nebo časopisecky. Svazek obsahuje tyto statě:

  • Sociologická a právnická idea státní (1914)
  • Rakouská spolková ústava (1921)
  • Základy obecné teorie státní (1926)
  • Problém parlamentarismu (1926)
  • Juristický formalismus a ryzí nauka právní (1929)
  • Ryzí nauka právní (1933)
  • O podstatě a hodnotě demokracie (1933)
  • Státní forma a světový názor (1937)
  • K reformě společnosti národů (1938)

 

… „nové čtení Kelsena“ není snadnou záležitostí. Pokud má mít nějaký význam, je nutné, abychom si ke čtení jeho prací nasadili jakoby „dvojité brýle“ nebo lépe řečeno použili dvojí pár očí. První pár očí by měl usilovat o rekonstrukci těch podmínek či příčin, které vedly ke vzniku normativního způsobu myšlení začátkem 20. století. Tím by měla být „očištěna“ zaběhnutá interpretace od všech různých názorových „nánosů“ a omylů. Druhý pár očí, by pak měl být očima dneška. Měly by to být oči, které jsou již poučené a znalé. Díky nim bychom měli odhalit „základní kameny“, které utvářejí architekturu Kelsenovy právní teorie, a zbavit se tak „principu zlomyslnosti“, kdy čtení textů nebudeme ješitně zneužívat k prokazování nějaké naší lepší interpretace.

z předmluvy doc. PhDr. Tatiany Machalové,
katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity

 

Jistě není mnoho právních teoretiků, kteří by byli nějakým způsobem spojeni s našimi zeměmi a zároveň dosáhli světové proslulosti. Právě Hans Kelsen, který se narodil v Praze, byl v úzkém kontaktu s brněnskou školou právní teorie a mezi lety 1936 a 1938 dokonce působil jakožto profesor mezinárodního práva na pražské německé univerzitě, mezi takové osobnosti nesporně patří. Je proto velmi záslužným počinem ze strany nakladatelství Wolters Kluwer, že přistoupilo k soubornému vydání alespoň části jeho díla.

z recenze Mgr. Martina Haply
(celý text recenze si můžete přečíst v Časopisu pro právní vědu a praxi, č. 4/2015, s. 442)