Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.) - Komentář


Datum vydání
9/2015

Typ produktu
ASPI

Komentář k vyhlášce o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb. zařazen pouze do ASPI - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I a Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Autor: Pavla Motyčková

Komentář je aktualizován v souvislosti s legislativními změnami.

Pro více informací o aktuální nabídce ASPI kontaktujte obchodního poradce