Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.) - Komentář


Typ produktu
Software

Komentář k vyhlášce o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb. zařazen pouze do ASPI knihovny - specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I a Pracovní právo a sociální zabezpečení II

Autor: Pavla Motyčková

Komentář je aktualizován v souvislosti s legislativními změnami.

Pro více informací o aktuální nabídce ASPI kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer