Právnické listy


Vydavatel

Počet stran
32

Periodicita
2x ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
2533-736X

Právnické listy jsou novým právnickým časopisem. Časopis vzniká na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a poskytuje prostor nejen jejím akademickým pracovníkům, ale i akademiků a autorům z různých oblastí právní teorie a praxe.

Příležitost k publikaci budou mít též významní představitelé zahraniční právnické veřejnosti a mladí autoři v rámci doktorského studia.

Obsahem časopisu jsou zejména příspěvky zaměřené na teoretické právní otázky, velmi často se objeví též příspěvky řešící problémy právní praxe; opomenuty nebudou ani recenze, anotace, zprávy z vědeckého života a možné jsou i příspěvky z oborů příbuzných právu.

Časopis vychází 2x ročně. 

 

Redakční rada časopisu

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (předseda redakční rady), doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. (místopředseda), doc. JUDr. František Cvrček, CSc. (místopředseda), prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, CSc., DrSc., prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D., doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D., JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc., JUDr. Tomáš Louda, CSc., JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., prof. JUDr. Jan Musil, CSc., prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc., prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Výkonný redaktor: doc. JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.

Odpovědný redaktor:  PhDr. Mgr. Marie Novotná

Příspěvky do časopisu zasílejte na tyto e-mailové adresy. (brezinap@kpd.zcu.cz); (marie.novotna@wolterskluwer.com)

Vydává Fakulta právnická Západočeské univerzity se sídlem Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň ve společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.

Adresa redakce: Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3

Archiv časopisu je v ASPI. Pokud nejste uživatelem systému ASPI, více informací najdete na adrese https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/predplatitele-casopisu.

Sazba a Tisk: Serifa® Vytištěno na 100% recyklovaném papíru se značkou Eco-label EU.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.