meritum Daň z příjmů 2021

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
merita

Datum vydání
4/2021

Vazba
brožovaná

Počet stran
580

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7676-085-1

Již vyšlo aktualizované vydání pro rok 2024. Najdete ZDE >>  

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:

 • daň z příjmů fyzických osob,
 • daň z příjmů právnických osob,
 • daňové výdaje (náklady),
 • majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 4. 2021.

Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2021 vybíráme:

 • změny v podmínkách pro osvobození některých příjmů od daně,
 • nové vymezení pojmu „bytová potřeba“ pro účely daní z příjmů,
 • zrušení zdaňování příjmů ze závislé činnosti z tzv. „superhrubého příjmu“,
 • zrušení solidárního zvýšení daně,
 • zavedení druhé sazby daně pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob,
 • zavedení nového institutu poplatníka v paušálního režimu,
 • nová právní úprava paušální daně,
 • změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021,
 • zavedení daňově zvýhodněného peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců (tzv. „stravenkový paušál“),
 • zvýšení základní slevy na poplatníka a
 • zrušení omezení max. výše daňového bonusu.

Změny s dopadem i pro zdaňovací období roku 2020:

 • zvýšení limitu vstupní ceny u hmotného majetku a technického zhodnocení,
 • zrušení pravidel pro daňové odpisování nehmotného majetku,
 • možnost uplatnění mimořádných odpisů u nově pořízeného hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách 1 a 2 a
 • hromadné prominutí sankcí za pozdní přiznání a zaplacení daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020.