Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku - 2., doplněné a aktualizované vydání

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Datum vydání
6/2014

Vazba
brožovaná

Počet stran
360

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7478-494-1

Čtivě, srozumitelně a vtipně seznamuje tato kniha čtenáře s novým českým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, které nabyly účinnosti 1. ledna 2014 a s nimiž každý občan denně přichází (byť někdy nevědomky) do kontaktu. 

Autoři, vesměs tvůrci nové právní úpravy, vysvětlují její hlavní principy a zásady. Hned v úvodu podtrhují myšlenku, že „právo je tu kvůli lidem“ a že „lidé si dokážou soukromé záležitosti uspořádat sami podle svých zájmů a potřeb a zpravidla rozumněji, než jim to dokáže nadirigovat stát, a že je věcí jejich osobní iniciativy, jak se svým soukromím naloží“. Důraz je položen na základní ideje nového soukromého práva, jako je zásada poctivosti a dobré víry, jednání v souladu se zákonem, veřejným pořádkem a dobrými mravy, přirozené právo člověka brát se o vlastní štěstí, ale i hranice svobody soukromé vůle.

Velký prostor je v knize věnován porovnání rozdílů mezi starým a novým občanským zákoníkem, zejména ve vlastnickém, rodinném a obchodním právu, v oblasti dědictví, v neziskovém sektoru, nájemních vztazích, katastrálních předpisech atd. V druhém vydání přibyla kapitola o novinkách ve zdravotnictví a v bankovních službách a kapitola o vztahu soukromého a veřejného práva.

Kniha obohatí nejen laiky, ale i právníky a studenty práv, kteří musí nové občanské právo vykládat a aplikovat.

 

"Kniha o novém občanském zákoníku je hodna svého názvu. Zabývá se základním právním předpisem, který se týká všech obyvatel České republiky a jehož počátek účinnosti je stanoven na 1. leden 2014. Autoři této knihy zdárně řeší nesnadný úkol, jemuž je vystavena každá právnická publikace s popularizačními cíli: podat srozumitelnou, zajímavou a zároveň nezkreslenou právní informaci. Činí to především tak, že výklad jednotlivých právních norem doprovázejí četnými příklady a někdy i minipříběhy, jež berou z každodenního života a často i z hospodářské praxe."

prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., emeritní profesor Právnické fakulty Masarykovy univerzity


"Konečně kniha o právu nejen pro právníky! Dlouhodobě bojuji za zkvalitnění české legislativy i našeho legislativního procesu. Z praxe vím, kolik starostí vám špatné zákony přidělají v průběhu obchodních transakcí a že celé české společnosti spíše berou, než by jí přidávaly. A tak vítám jak nový a moderní občanský zákoník, tak snahu o zvýšení právní erudice naší veřejnosti, ať už jde o podnikatele, veřejnou správu, či jiné sektory."

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)

 
"Srozumitelný a praktický návod na pochopení klíčových změn, které přináší nový civilní kodex. Že byl profesor Eliáš schopen sepsat progresivní a rozsáhlé dílo, jakým je nový občanský zákoník, dnes už ví téměř každý. Že je tudíž více než kdo jiný povolán toto dílo představit a vysvětlovat, pochybuje jistě málokdo. Ovšem že on a jeho tým jsou schopni opustit zavedený těžkopádný způsob výkladu práva a přijít se čtivou knihou moderního střihu, to je novinka a velmi milé překvapení."

JUDr. Jiří Pospíšil, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bývalý ministr spravedlnosti


"Toto je rozhodně kniha i pro právníky — povinné čtení pro ty, kdo nový občanský zákoník budou vykládat a aplikovat. Pokud ve stabilním právním prostředí může právník normám práva porozumět pouhým zkoumáním textu zákona nebo komentáře k němu, pak v čase zásadních koncepčních změn tomu tak sotva může být. Tato kniha představuje podstatu klíčových změn, jejich kontext a jejich účel. Tým akademiků skvěle doplnila JUDr. Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře pražského katastru."

JUDr. Martin Aschenbrenner, Ph.D., LL. M., společník advokátní kanceláře PRK Partners

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.