Soudce


Vydavatel

Počet stran
36

Periodicita
12x ročně

Typ produktu
E-časopis

ISSN
1211-5347

Časopis Soudce je jediným profesním soudcovským časopisem v České republice. Jeho vydavatelem je Soudcovská unie ČR, přípravu časopisu zajišťuje společnost Wolters Kluwer.

Profesní sdružení soudců Soudcovská unie ČR a Wolters Kluwer ČR, a. s. se dohodly, že od od 1. 1. 2022 bude časopis vycházet pouze v elektronické podobě. Elektronická podoba bude odpovídat jeho tištěné verzi. Přístup k časopisu je přes aplikaci Smarteca, která umožňuje pohodlné čtení časopisu na počítači (monitoru), v tabletu či na mobilu. Aplikace umožňuje vytvářet si vlastní poznámky k článkům, zvýraznění textu a další. Přístup je k dispozici jak k aktuálním článkům, tak i k archivu časopisu.

Časopis vychází od počátku 90. let 20. století, současnou podobu získal před deseti lety a dnes se řadí k prestižním právnickým periodikům. Věnuje se organizaci soudní moci, otázkám soudcovské nezávislosti, odborným právním otázkám a také spolkovému životu justiční obce.

Je určen nejen soudcům, justičním čekatelům a asistentům soudců, ale také dalšímu soudnímu personálu, ostatním právnickým profesím, orgánům státní a veřejné správy, zastupitelským sborům, legislativcům, odborníkům působícím v akademické právnické sféře, studentům právnických fakult a dalším zájemcům.

Redakční rada: Mgr. Zuzana Břízová, JUDr. Ladislav Derka, Mgr. Petr Franc, JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., Mgr. Šárka Hájková, JUDr. Martina Lorencová, Mgr. Tomáš Mottl, JUDr. Hana Tichá, Mgr. Zuzana Ursová

Informace pro autory příspěvků: Příspěvky zasílejte na tuto adresu redakce:  kancelar@soudci.cz nebo marie.novotna@wolterskluwer.com

 


 

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.