Soudce


Vydavatel

Počet stran
36

Periodicita
10x ročně

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
1211-5347

Časopis Soudce je jediným profesním soudcovským časopisem v České republice. Jeho vydavatelem je Soudcovská unie ČR, přípravu časopisu zajišťuje společnost Wolters Kluwer.

Časopis vychází od počátku 90. let 20. století, současnou podobu získal před deseti lety a  dnes se řadí k prestižním právnickým periodikům. Věnuje se organizaci soudní moci, otázkám soudcovské nezávislosti, odborným právním otázkám a také spolkovému životu justiční obce.

Je určen nejen soudcům, justičním čekatelům a asistentům soudců, ale také dalšímu soudnímu personálu, ostatním právnickým profesím, orgánům státní a veřejné správy, zastupitelským sborům, legislativcům, odborníkům působícím v akademické právnické sféře, studentům právnických fakult a dalším zájemcům.

Redakční rada: Mgr. Zuzana Břízová, JUDr. Ladislav Derka, Mgr. Petr Franc, JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., Mgr. Šárka Hájková, JUDr. Martina Lorencová, Mgr. Tomáš Mottl, JUDr. Hana Tichá, Mgr. Zuzana Ursová, JUDr. Jan Vyklický

 Informace pro autory příspěvků: Příspěvky zasílejte na tuto adresu redakce: casopissoudce@wolterskluwer.com; marie.novotna@wolterskluwer.com

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Konečná cena bude fakturovaná zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku.

 

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.