Soukromé právo

V prodeji - počet čísel 5
V prodeji - počet čísel 5
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Tištěný časopis s přístupem do elektronického archivu

Ke stažení


Vydavatel

Počet stran
32

Periodicita
měsíčník

Typ produktu
Tištěný časopis

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
2533-4239

ISSN
2533-4239

Časopis SOUKROMÉ PRÁVO je nástupcem časopisu Rekodifikace & praxe, který nakladatelství Wolters Kluwer vydává pravidelně od ledna 2013.

Jak již vyplývá z názvu, jde o soukromoprávní periodikum, ve kterém jsou publikovány příspěvky jak akademického (teoretického) zaměření, tak příspěvky orientované na konkrétní problémy právní praxe. Jeho obsah tvoří rovněž komentovaná judikatura či recenze.
Snažíme se poskytnout jasné informace ve formě srozumitelné nejen právníkům, ale i poučeným laikům a všem zájemcům o nové civilní právo.

Ročně vychází 11 čísel, z toho je letní dvojčíslo (číslo 7–8) monotematicky zaměřeno.

Všechny příspěvky publikované v časopise jsou automaticky zařazeny do ASPI, automatizovaného systému právních informací.

Archiv časopisu v elektronické podobě je pro předplatitele balíčku dostupný v ASPI. Informace k aktivaci přístupu do archivu naleznete zde

REDAKCE

Šéfredaktorka:
Mgr. Alena Tulachová
Alena.Tulachova@wolterskluwer.com

REDAKČNÍ RADA
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., Ph.D.
Mgr. Lenka Vrzalová
JUDr. Zdeněk Čáp
JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Konečná cena bude fakturovaná zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku. Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.