Soukromé právo

V prodeji - počet čísel 13
V prodeji
V prodeji - počet čísel 13
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Počet stran
32

Periodicita
měsíčník

Typ produktu
Tištěný časopis

Typ produktu
Online

Typ produktu
Tištěný časopis

ISSN
2533-4239

ISSN
2533-4239

ISSN
2533-4239

Časopis SOUKROMÉ PRÁVO je nástupcem časopisu Rekodifikace & praxe, který nakladatelství Wolters Kluwer vydává pravidelně od ledna 2013.

Jak již vyplývá z názvu, jde o soukromoprávní periodikum, ve kterém jsou publikovány příspěvky jak akademického (teoretického) zaměření, tak příspěvky orientované na konkrétní problémy právní praxe. Jeho obsah tvoří rovněž komentovaná judikatura či praktické vzory.
Snažíme se poskytnout jasné informace ve formě srozumitelné nejen právníkům, ale i poučeným laikům a všem zájemcům o nové civilní právo.

Ročně vychází 12 čísel, z toho je letní dvojčíslo (číslo 7–8) monotematicky zaměřeno.

Všechny příspěvky publikované v časopise jsou automaticky zařazeny do ASPI, automatizovaného systému právních informací.

Časopis si lze objednat v tištěné verzi, v elektronické verzi (pdf zasílané emailem), nebo jako výhodný balíček zahrnující tištěnou i elektronickou verzi časopisu.

REDAKCE

Šéfredaktorka:
Mgr. Alena Tulachová
Alena.Tulachova@wolterskluwer.com

REDAKČNÍ RADA
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., Ph.D.
Mgr. Lenka Vrzalová
JUDr. Zdeněk Čáp
JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Konečná cena bude fakturovaná zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku. Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.