Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (č. 104/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
komentáře

Datum vydání
7/2020

Vazba
pevná

Počet stran
1240

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7598-839-3

Právní stav ke dni 30. 4. 2020.

Velmi úspěšný a stále jedinečný komentář zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.) vychází po šesti letech ve druhém, aktualizovaném a podstatně doplněném vydání.

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech představuje jednu z podstatných částí českého trestního řízení, zároveň jde o velmi dynamickou oblast – šest let od nabytí účinnosti zákona o mezinárodní justiční spolupráci přibývá změn geometrickou řadou. Příčina je zřejmá – stále se rozšiřující dosah tzv. evropského právního řádu, resp. rostoucí vliv práva EU na právní řády členských států a na jejich unijní vztahy.

Nejpodstatnější změnou z hlediska praktického dopadu bylo zavedení evropského vyšetřovacího příkazu (směrnice 2014/41/EU), tj. nového mechanismu právní pomoci mezi členskými státy EU (s výjimkou Irska a Dánska) postaveného na zásadě vzájemného uznávání rozhodnutí, na kterou tento komentář samozřejmě reaguje.

Všechna nová i změněná ustanovení autoři svými poznámkami, stanovisky a zejména znalostmi souvislostí uživateli představují a přibližují. Podstatnou částí druhého vydání komentáře je ovšem reakce na vývoj judikatury, a to judikatury Soudního dvora Evropské unie, českých obecných soudů a Ústavního soudu. Šest let praktického užívání zákona nezůstalo bez důsledků aplikační praxe obstát.

Komentář se podrobně věnuje nálezové judikatuře, která vymezuje vztah vydávacího řízení a řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Autorský kolektiv oproti prvnímu vydání obohatila o své znalosti a zkušenosti JUDr. Helena Huclová, Ph.D., působící v bezprostředním kontaktu s problematikou spolupráce ve věcech trestních.

 

Z předmluvy prof. JUDr. Jaroslava Fenyka, Ph.D., DSc. místopředsedy ÚS ČR:

„Druhé vydání komentáře zákona o mezinárodní justiční spolupráci autorů Poláka, Huclové a Kubíčka tímto neduhem netrpí. Nárůst počtu stran oproti prvnímu vydání je dán především vyšším počtem komentovaných ustanovení a větším množstvím zapracované judikatury. Jinak bylo první vydání citlivě a přitom důsledně přepracováno tak, že překonané nebo díky vývoji aplikační praxe nadbytečné pasáže si autoři odpustili a předkládají veřejnosti svěží, nepřetížený a neopotřebovaný text. Mohu proto s čistým svědomím opakovat to, co jsem uvedl v předmluvě k prvnímu vydání – je dobře, že se tato práce dostává na pulty našich knihkupectví a dodávám – čím dříve pronikne k odborné veřejnosti, tím lépe.“

Celou předmluvu si můžete přečíst v přiloženém souboru pdf.