Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení


Vydavatel

Datum vydání
12/2023

Počet stran
552

Typ produktu
E-kniha

Formát

ISBN
978-80-7676-846-8

Tato kniha představuje sborník z konference Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení, která se konala 23. března 2023 v rámci tzv. tradiční březnové konference katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Cílem konference i této knihy je sumarizace zkušeností, poznatků a prezentace výsledků vědecké práce českých, slovenských a ukrajinských představitelů nauky i aplikační praxe k problematice opravných systémů a opravných prostředků. Autoři se zamýšlejí nad obecnými úvahami opravného řízení, společnými a specifickými principy opravných prostředků. Opomenuta nebyla ani problematika subjektivní a objektivní přípustnosti jednotlivých opravných prostředků, včetně specifických situací např. u konsenzuálních způsobů vyřízení trestních věcí. Zastoupeny jsou rovněž příspěvky, které se dotýkají evropského kontextu. Autoři považují téma opravného řízení v trestním procesu za velmi aktuální a důležité a kritickou diskusi nad ním za trvale žádoucí.

Text knihy je k dispozici zdarma ve formátu PDF vpravo v sekci: Ke stažení