Trestní právo

V prodeji - ihned k dispozici - počet čísel 4
Jak si mohu e-časopis přečíst?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Počet stran
34

Periodicita
čtvrtletník

Typ produktu
E-časopis

Právnický recenzovaný časopis věnovaný trestnímu právu

vychází od roku 1997 a po celých více než 30 let prokazuje vysokou stabilitu, co se týče, obsahu, kvality, grafického vzhledu, autorského okruhu a složení redakční rady. Zabývá se  trestněprávní problematikou a souvisejícími obory.

KOMU JE ČASOPIS URČEN

Titul je určen především advokátům, soudcům, státním zástupců, policistům a dalším orgánům působícím v trestním řízení, ale mezi jeho odběrateli lze nalézt i pracovníky státní správy a samosprávy a samozřejmě členy akademických sborů právnických fakult nebo Policejní akademie.

CHARAKTERISTIKA PERIODIKA

Jedná se, pokud jde o tradici i kvalitu, v tuzemských podmínkách o ojedinělé periodikum vytvářené špičkovými odborníky v oblasti trestního práva, kteří tvoří jak redakční radu časopisu, tak okruh jeho autorů. Jeho obsah tvoří jak články na vysoké teoretické úrovni, tak materiály přinášející návody pro praktický postup v otázkách trestního řízení.

Články jsou recenzovány členy redakční rady. 

REDAKČNÍ RADA:

Předseda redakční rady: JUDr. Antonín Draštík

Členové: JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., JUDr. Pavla Augustinová, JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., prof. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D., JUDr. Tomáš Durdík,  prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.,  JUDr. Jiří Mulák, Ph.D., JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Jan Provazník, Ph.D., JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., JUDr. Petr Škvain, Ph.D.

INFORMACE PRO AUTORY

Zaslané odborné příspěvky jsou posuzivány členy redakční rady, která rozhoduje o jejich publikaci. Příspěvky do časopisu Trestní právo jsou přijímány v elektronické podobě na adrese marie.novotna@wolterskluwer.com. Za správnost údajů uvedených v článcích odpovídají jejich autoři. Přetisk a jakékoliv šíření je možné jen se souhlasem vydavatele. Autoři souhlasí s uveřejněním svého příspěvku v  ASPI.

Pokyny pro autory

Příspěvky do časopisu Trestní právo jsou přijímány v elektronické podobě na adrese marie.novotna@wolterskluwer.com

Redakce provádí jazykovou a grafickou úpravu. Zaslané odborné příspěvky jsou posuzovány členy redakční rady, která rozhoduje o jejich publikaci. Za správnost údajů uvedených v článcích odpovídají jejich autoři. Přetisk a jakékoliv šíření je možné jen se souhlasem vydavatele. Autoři souhlasí s uveřejněním svého příspěvku v ASPI. 

Informace pro nové předplatitele:

Časopis Trestní právo vychází od roku 2023 v digitální podobě a je dostupný v aplikaci Smarteca. 

Všeobecné obchodní podmínky: www.wolterskluwer.cz/obchod

Adresa redakce: Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3

Archiv časopisu je v systému ASPI. Pokud nejste uživatelem systému ASPI, kontaktujte nás na adrese http:/archiv.wolterskluwer.cz. Archiv vám zpřístupníme.

Sazba a Tisk: Serifa® Vytištěno na 100% recyklovaném papíru se značkou Eco-label EU.