Trestní právo

V prodeji - ihned k dispozici - počet čísel 6
Jak si mohu e-časopis přečíst?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Počet stran
34

Periodicita
čtvrtletník

Typ produktu
E-časopis

Právnický recenzovaný časopis věnovaný trestnímu právu

vychází od roku 1997 a po celých více než 30 let prokazuje vysokou stabilitu, co se týče, obsahu, kvality, grafického vzhledu, autorského okruhu a složení redakční rady. Zabývá se  trestněprávní problematikou a souvisejícími obory.

KOMU JE ČASOPIS URČEN

Časopis je určen především advokátům, soudcům, státním zástupců, policistům a dalším orgánům působícím v trestním řízení, mezi odběrateli lze nalézt i pracovníky státní správy a samosprávy a členy akademických sborů právnických fakult nebo Policejní akademie.

CHARAKTERISTIKA PERIODIKA

Jedná se, pokud jde o tradici i kvalitu, v tuzemských podmínkách o ojedinělé periodikum vytvářené špičkovými odborníky v oblasti trestního práva, kteří tvoří jak redakční radu časopisu, tak okruh jeho autorů. Jeho obsah tvoří jak články na vysoké teoretické úrovni, tak materiály přinášející návody pro praktický postup v otázkách trestního řízení.

Články jsou recenzovány členy redakční rady dle Metodiky+17 (Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107).

REDAKČNÍ RADA:

Předseda redakční rady: JUDr. Antonín Draštík

Členové: JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., JUDr. Pavla Augustinová, JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., prof. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D., JUDr. Tomáš Durdík,  prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.,  JUDr. Jiří Mulák, Ph.D., JUDr. Jan Provazník, Ph.D., JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., JUDr. Petr Škvain, Ph.D.

INFORMACE PRO AUTORY

Příspěvky do časopisu Trestní právo jsou přijímány v elektronické podobě na adrese marie.novotna@wolterskluwer.com. Rozsah příspěvku má být okolo 10 normostran textu. Obsahuje anotaci v českém a anglickém jazyce a seznam souvisejících právních předpisů. Za správnost údajů uvedených v článcích odpovídají jejich autoři. Jakékoliv šíření je možné jen se souhlasem vydavatele. Autoři souhlasí s uveřejněním svého příspěvku v  ASPI.

Informace pro nové předplatitele:

Časopis Trestní právo vychází od roku 2023 v digitální podobě a je dostupný v aplikaci Smarteca. 

Všeobecné obchodní podmínky: www.wolterskluwer.cz/obchod

Adresa redakce: Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3

Archiv časopisu je v systému ASPI. Pokud nejste uživatelem systému ASPI, kontaktujte nás na adrese http:/archiv.wolterskluwer.cz. Archiv vám zpřístupníme.