Trestní právo hmotné - 9. vydání

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Co je pronájem Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
učebnice

Datum vydání
1/2022

Vazba
pevná

Počet stran
1204

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

ISBN
978-80-7598-764-8

ISBN
978-80-7598-765-5

ISBN
978-80-7598-765-5

Objednejte i jako výhodný balíček učebnic trestního práva ZDE >>

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a externích členů katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., které vychází již v 9. vydání.

Výklad je zaměřen de lege lata i de lege ferenda, přičemž vychází z trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., a dalších souvisejících zákonů, zejména zákona č. 418/2011 Sb., a zákona č. 218/2003 Sb. Učebnice tak zahrnuje i rozsáhlou kapitolu o trestní odpovědnosti právnických osob a stejně podrobně se věnuje také trestnímu právu mladistvých osob. Obsahuje rovněž výklad o internacionalizaci a europeizaci trestního práva.

V jediném svazku je zachycena jak obecná, tak zvláštní část trestního práva hmotného. Kapitoly obou částí jsou číslovány odděleně, což odpovídá systematice trestního zákoníku, a umožňuje tak snazší orientaci zejména studentům. Jednotlivé kapitoly jsou dále náležitě strukturovány a důležité otázky jsou v nich vhodným způsobem zdůrazněny.

Teoretické výklady jsou navíc vhodně demonstrovány na velkém množství příkladů, grafů, tabulek a praktických postupů, zejména pokud jde o využívání publikované české i evropské judikatury. Rozsah výkladu odpovídá požadavkům na znalosti potřebné pro úspěšné absolvování studia v oboru trestního práva.

 

Z recence JUDr. Františka Púryho, Ph.D., předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu:

"Učebnice obsahuje podrobný a velmi fundovaný výklad všech základních institutů trestního práva hmotného, v němž se projevují bohaté pedagogické zkušenosti autorů i jejich praktická erudice. Texty každé z kapitol jsou velmi srozumitelné jak pro studenty právnických fakult, tak pro další zájemce o trestní právo hmotné a opírají se o bohatou publikovanou a zčásti i nepublikovanou judikaturu. Již tradiční předností recenzované učebnice je velké množství příkladů a jejich řešení, a to téměř u každé z kapitol obecné i zvláštní části. Podobně lze ocenit několik tabulek, které ve vhodných případech zvyšují přehlednost výkladů."


Z recence prof. JUDr. Tomáše Strémyho, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky:

"Publikácia má veľký potenciál osloviť odbornú aj laickú verejnosť nielen v Českej republike, ale i Slovenskej republike, prípadne v okolitých štátoch. Príspevky sú nesmierne aktuálne a prepájajú praktické problémy s teóriou. Vzhľadom na to, že v rámci publikácie je analyzovaných niekoľko problematických aspektov, možno ju vrelo odporučiť aj ako vhodný študijný materiál pri výučbe predmetov trestného práva hmotného alebo procesného, ako aj ďalších príbuzných odborov.

...

Veľké plus danej publikácia rozhodne spočíva v načrtnutí tém, ktoré sa netýkajú výhradne trestného zákona, ale ako bolo už aj vyššie spomenuté, autori tu zapracovali zmeny, ktoré priniesli novelizácie aj iných právnych predpisov, pričom je namieste vyzdvihnúť hlavne časti venujúce sa zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb a konaní proti nim a zákona o súdnictve vo veciach maloletých."