Řízení školy online - aplikace pro řízení školy - balíček Profesor


Vydavatel

Typ produktu
Online

Aplikace Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné informace o všech povinnostech i právech, které se pojí s výkonem funkce.

Získáte přístup k dokumentům ze všech oblastí souvisejících s řízením a vedením školy (např. ekonomické a pracovněprávní vztahy školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o všech vnitřních předpisech a směrnicích včetně vzorů, o výběrových řízeních, povinné dokumentaci, správním řízení a mnoha dalších).

Nabízí komfort okamžitého využití vzorů - doplníte, vytisknete a uložíte cokoli, co potřebujete.

Nespornou výhodou webové aplikace je její aktuálnost - vždy máte jistotu, že poskytované informace jsou ty nejaktuálnější a v souladu s platnou legislativou. Tým odborníků zajišťuje pravidelnou aktualizaci vždy, když dojde k jakékoliv změně. Na tyto změny a aktuální dění v oboru vás také upozorňuje newsletter, který je součástí nabízeného produktu.

Aplikace Řízení školy online - balíček Profesor - obsahuje:

  • Řešení konkrétních pracovních situací
  • Vzory a formuláře potřebné pro jejich řešení
  • Kalendář, ve kterém jsou označeny povinnosti pro management všech typů škol
  • Aktuality z oblasti školství
  • Zákony, vyhlášky, nařízení, které mají vztah k řízení a vedení školy či školského zařízení
  • Tištěný měsíčník Řízení školy a jeden vybraný Speciál
  • Online archiv časopisu Řízení školy a všech Speciálů (Speciál pro MŠ, Speciál pro střední školy, Speciál pro ZUŠ, Speciál pro školní družiny a Speciál pro školní jídelny) se snadným vyhledáváním - viz níže
  • Přehled DVPP

Základní cena předplatného na 12 měsíců je 5 570 Kč bez DPH (6 740 Kč včetně DPH)

Objednat >>

Vyzkoušet ZDARMA >>

Informace pro nové předplatitele:
Předplatné začíná od data uhrazení zálohové faktury a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Konečná cena bude fakturována zákaznickým oddělením při zpracování objednávky adekvátně k počtu dní zbývajících do konce příslušného kalendářního roku.
Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.