The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union

V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Poslední kusy - neváhejte s objednávkou!
Poslední kusy - neváhejte s objednávkou!
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Autor

Typ publikace
monografie

Datum vydání
12/2018

Vazba
pevná

Počet stran
348

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7598-130-1

ISBN
978-3-452-29186-8

Monografie vydaná v angličtině se zaměřuje na perspektivu budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva s ohledem na deklarovanou reformu EU a v reflexi na již zcela konkrétní politické návrhy. Tematicky se kniha soustřeďuje na zkoumání změn v nejdůležitějších oblastech ústavního a materiálního práva EU, jež jsou relevantní z hlediska očekávané reformy Unie. Text analyzuje zejména uvažované rozsáhlé modifikace unijních institucí (např. sloučení Evropského parlamentu a Rady do jednotného legislativního orgánu a další institucionální změny), efektivitu evropských právních nástrojů pro posílení záruk právního státu (včetně možné novelizace čl. 7 SEU), budoucí vývoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva (včetně otázek migrace), perspektiv jednotné měny Euro, atd. Velká část publikace je věnována kritickému rozboru aktuálně projednávaných politických a právních návrhů a rovněž přístupů k nim ze strany jednotlivých členských států. Podstatnou součástí monografií tvoří analýza eventuální budoucí právní regulace EU s ohledem na vývoj v oblasti moderních technologií. Předmluvu ke knize napsala členka Evropské komise pro spravedlnost a rovnost pohlaví Věra Jourová. Publikaci připravil mezinárodní tým autorů z předních evropských univerzit (University v Heidelbergu, Regensburku, College of Europe v Bruggách, Technické univerzity v Tallinu, kyjevské Národní univerzity Ševčenka, Karlovy univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci).

Příprava a vydání knihy byly realizovány v rámci grantového projektu v kategorii Jean Monnet Centrum of Excellence poskytnutého Právnické fakultě Univerzity Palackého  v Olomouc Evropskou komisí.

 

The monograph, published in English, is focused on the prospects of future development of the European Union and of European law taking into amount the already declared reform of the Union and in reflection of the concrete political senarious. Thematically the book is dealing with analysis of the changes in the main fields of the Constitutional and substantive law of the EU, which are relevant from the point of view of the envisaged reform of the Union. Especially the text does the analysis of the deep motifications of the EU institutions (for instance the merger of the European Parliament and the Council into a single legislative body and other institutional changes (the efectivity of European legal instruments for strenghten the rule of law (including the novelisation of Art. 7 TEU), future development of the Area of Freedom, Security and Justice (including the migration issues), the destiny of Europe, etc. The essential part of the monograpf is dedicated to the critical evoluation of the actually discussed political and legal proposals and the approaches to them from the side of the Member States. The eventualities of the future development of the Union in the connection with the legal regulation in the field of modern teechnologies also creates an integral part of the book. The preface of the monograpf was written by the Member of the European Commission responsible for justice, gender and equality Věra Jourová. The publication was prepaired by the international team of authors from the leading European Universities (University in Heidelberg, Regensburg University), Belgium (College of Europe in Bruges), Czech Republic (Charles University in Prague, Palacky Univesity in Olomouc, Masaryk University in Brno), Hungary (Corvinus University in Budapest), Estonia (Tallinn Univesity of Technology), and Ukraine ( Schevchenko National University in Kiev). The publication was created in the framework of the project in the category of Jean Monnet Centre of Excellence with the title „Reform of the Union and the Related Issues“ granted to the Palacky Univesity.