Zápisy práv do katastru nemovitostí. 2. vydání

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Autor

Typ publikace
monografie

Datum vydání
3/2022

Vazba
vázaná

Počet stran
744

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7598-028-1

ISBN
978-80-7598-027-4

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených vkladových listin. V úvodních kapitolách je obsažen nezbytný teoretický výklad nemovitých věcí, potažmo předmětů evidence katastru nemovitostí. V závěrečných kapitolách nejsou opomenuty ani zápisy prováděné do katastru nemovitostí formou záznamu a formou poznámky. Obsáhlá je zejména kapitola věnovaná poznámkám spornosti.

Druhé vydání publikace je rozšířeno o kapitolu s názvem „Stručný úvod k obnově katastrálního operátu“ s cílem postihnout především právní účinky prováděné obnovy katastrálního operátu, a to ve vazbě na možné typy rozporů (nesouladů), které mohou v konkrétních případech vznikat mezi faktickým průběhem hranic pozemku v terénu, evidenčním stavem zápisů (geometrickým a polohovým určením pozemku) a skutečným stavem právním. Oproti prvnímu vydání obsahuje publikace též některá formulační upřesnění či doplnění. Do textu byly doplněny též odkazy na některá nově publikovaná soudní rozhodnutí ve věcech týkajících se provádění zápisů do katastru nemovitostí, včetně případných komentářů k nim.

Ve druhém vydání byla též zohledněna novela katastrálního zákona, která s účinností od 1. 1. 2022 zakotvila zápis nového typu poznámky informující o vydání rozhodnutí o zřízení zástavního práva zdravotní pojišťovnou. Podrobnosti jsou obsaženy v kapitole o poznámkách souvisejících se zástavním právem a v kapitole o způsobech vzniku, změny a zániku zástavního práva.

Monografie je určena zejména zaměstnancům katastrálních pracovišť, ale též širší odborné veřejnosti, soudům a jiným orgánům veřejné moci, realitním kancelářím, bankám, exekutorům, insolvenčním správcům, advokátům, notářům a dalším praktikujícím právníkům či studentům vysokých škol s právním zaměřením.

 

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.