Hledání pravdy v civilním procesu

Poslední kusy - neváhejte s objednávkou!
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Poslední kusy - neváhejte s objednávkou!
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Autor

Typ publikace
monografie

Datum vydání
8/2020

Vazba
vázaná

Počet stran
232

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7598-670-2

ISBN
978-80-7598-671-9

Monografie Hledání pravdy v civilním procesu je zaměřena na zkoumání možnosti obecného stanovení hodnoty pravdivosti skutkové otázky při aplikaci práva. Zkoumá odraz filosofických koncepcí pravdy v procesu zjišťování skutkového stavu, objasnění povahy ideových cílů skutkových zjištění v podobě principů formální a materiální pravdy a povahu soudcova přesvědčení o pravdivosti skutkových tvrzení a úlohy pravděpodobnosti v tomto přesvědčení.

 „Kniha Viktora Gazdy, reprezentujícího nastupující generaci právních teoretiků, nabízí čtenáři zajímavý a důležitý pohled na kategorii pravdy v civilním procesu. Je hodnotnou, přínosnou publikací, přinášející rozsáhlou sumu poznatků uspořádaných v přehledné a promyšlené systematice, nadto i řadu vlastních tezí a závěrů. Kniha je zároveň napsána čtivým, poutavým stylem... Představuje jednak odborný přínos v oborech obecné teorie práva i občanského práva procesního, jednak má všechny předpoklady stát se rovněž zajímavým titulem pro studenty právnických fakult i pro kolegy z právní praxe, zajímající se o teoretické otázky oboru.“

Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.,

emeritní místopředseda Ústavního soudu,

externí spolupracovník katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy