Koncepce práva jako systému

Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Skladem - expedice do 2 pracovních dnů
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
monografie

Datum vydání
5/2020

Vazba
vázaná

Počet stran
272

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7598-567-5

ISBN
978-80-7598-568-2

O právu míváme tendenci hovořit jako o systému. Co však přesně znamená, že právo pojímáme jako systém? A v jakém smyslu vlastně mluvíme o systému, když popisujeme současné právo?

Zatímco dosavadní diskuse v české a československé právní vědě se orientovaly především na systematiku právních předpisů, případně právních odvětví, jedním z přínosů této knihy je pohled na právo s využitím závěrů systémové teorie, jíž se v právu věnovali zejména němečtí autoři Niklas Luhmann a Günter Teubner. Monografie reflektuje celou řadu významných právněteoretických debat, například o inkorporaci morálky do práva, autonomii práva, podobách právního pluralismu, roli právních principů anebo významu judikatury a právní doktríny v právu.

V knize je v úvodu představena historie uvažování o právu jako o systému a dále přístupy vybraných teoretiků dvacátého století (mimo jiné Hanse Kelsena, H. L. A. Harta, Oty Weinbergera). V hlavní části se zaměřuje na prvky a strukturu právního systému a dále na vztah práva k dalším sociálním subsystémům (například politice, ekonomice a náboženství). V závěrečné části jsou aplikovány teoretické závěry na problematiku horizontálních účinků základních práv a pluralistického působení právních systémů.

 

„Monografia predstavuje pôvodné a obsažné vedecké dielo spájajúce komplexné spracovanie rozsiahlej problematiky s pôvodnými myšlienkami a názormi. Napriek náročnosti témy sa dobre číta a núti čitateľa zamyslieť sa, ba miestami i zaujať vlastné stanovisko. Je určená prinajmenej dvom okruhom čitateľov: vzdelanej a myslivej časti právnictva, ako aj sociálnym filozofom a sociológom.“

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.,
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied

 

„Po obsahové stránce kniha určitě obstojí. Její závěry jsou akceptovatelné a dobře odůvodněné, a to i díky poctivé heuristice zohledňující široké spektrum zdrojů našich i zahraničních. V mnohém tato kniha také posouvá poznání práva dále. Rovněž z formálního hlediska je vyhověno všem nárokům – text je přehledný a čtenáři dobře přístupný. V odborných i laických kruzích vyvolá toto dílo určitě značný zájem.“

doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D., 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 

„Posuzovaná práce je zaměřena na syntetizující téma koncepce práva jako systému. Nejde o téma v právní vědě nové, lze ho zařadit mezi témata tradičně pěstovaná, v poslední době však poněkud opomíjená. Jde přitom o nosné téma, které se v právním uvažování opakovaně vrací, a je proto třeba ocenit autorovu snahu obrátit k němu odbornou pozornost. (…) Práce poskytuje inspirativní zdroj myšlenek a bohatou šíři podnětů k zamyšlení, jež osloví široký okruh odborné právnické veřejnosti.“

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., 
vedoucí katedry právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.