Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Poslední kusy - neváhejte s objednávkou!
V prodeji - ihned k dispozici
Co je Smarteca?
Kde najdu soubory e-knih?
Poslední kusy - neváhejte s objednávkou!
Co je Smarteca?
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Ceny jsou včetně DPH

Ke stažení


Vydavatel

Typ publikace
monografie

Datum vydání
7/2019

Vazba
pevná

Počet stran
184

Typ produktu
Tištěná kniha

Typ produktu
E-kniha

Formát

Typ produktu
Tištěná kniha

ISBN
978-80-7598-039-7

ISBN
978-80-7598-040-3

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou použitelnost.

Cílem předkládané monografie je odpovědět na otázku, jaké požadavky lze klást na fyzické osoby, které vystupují jako členové statutárních orgánů právnických osob, a rekonstruovat odpovědnostní skutkovou podstatu, která se péče řádného hospodáře týká.

Kniha se člení na pět kapitol, které se postupně zabývají obsahovým vymezením pojmu péče řádného hospodáře a jeho pojmovým odlišením od tzv. fiduciárních povinností, povinností loajality, zejména s ohledem na řešení otázek souvisejících s překročením zákazu konfliktu zájmů, dále podnikatelskému uvážení a odlišení jeho významu a funkce ve vztahu k obchodním korporacím a k právnickým osobám obecně, a v posledních kapitolách nalezneme vlastní odpověď autorky na otázku, jakou teoretickou koncepci odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře můžeme vyvodit z českého platného a účinného práva.

Z recenze prof. JUDr. Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., S.J.D.:

„Na knize především oceňuji, že autorka nejen rekapituluje závěry české, německé či britské doktríny, ale především se nebojí ke každému tématu zaujmout své vlastní stanovisko (třeba dodat, že ve svých závěrech k různým právním problémům je autorka principiální, důsledně se staví za východiska liberální, méně zasahující do autonomie účastníků korporačních právních vztahů). Musím konstatovat, že tento přístup není bohužel v našich knihách vůbec obvyklý (standardem bohužel stále je, že autor/ka rekapituluje všechny možné různé závěry, ale názor vlastní vůbec neukáže). Současně třeba zdůraznit, že to činí knihu i mnohem čtivější.“

Chcete vědět více o produktu?

* Všechny položky formuláře jsou povinné.

Děkujeme za zájem, Váš požadavek vyřídíme v krátkém čase.